WEBINAARISARJA

Digimarkkinoinnin tekniikat - Sukellus syvään päähän

Sujuuko taktinen markkinointi? Entä osaatko hyödyntää omaa dataa tehokkaasti digissä? Vaikka uisit kuin kala vedessä, hyppy syvään päähän avaa usein uusia näkökulmia. Pinnan alta voi löytää hyödyntämätöntä potentiaalia tehokkaampaan digimarkkinointiin.

Katso tallenteet webinaarijaksoista, joissa syvennytään:

  • Digimarkkinoinnin tekniikoihin sekä brändimarkkinoinnin ja tunnettuuden merkitykseen taktisessa markkinoinnissa
  • Oman datan hyödyntämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Jatkuvasti kasvavaan digitaalisen markkinoinnin kriittiseen rooliin ja mahdollisuuksiin

Jokaisessa jaksossa puretaan kokonaisuudet helposti lähestyttäviin osiin ja käydään läpi konkretiaa esimerkkien kautta.

Pinnan alla keskustelemassa ovat asiantuntijamme Sini Tuikka, Veli-Matti "Vellu" Nurmela ja Janne Nurmisto, joita luotsaa Tomi Jäppinen.

Webinaarisarjan kaikki jaksot ovat katsottavissa tallenteina

Katso tallenteita

Jaksot ja teemat


1. webinaari, Torstaina 10.3. klo 9-10

Taktinen pulahdus markkinointiin

Ilman tunnettuutta ei ole kysyntää, mutta miten kysyntä käännetään myynniksi? Taktista markkinointia on perinteisesti pidetty asiakkaan ostopolun loppupäähän kohdistuvana markkinointina ja onnistumisen mittari on ollut myynti. Markkinointitoimenpiteiden vaikutusta myyntiin on myös pyritty osoittamaan mahdollisimman aukottomasti.

Tässä webinaarijaksossa Sanoma B2B:n Performance Marketing Manager Sini Tuikka purkaa taktisen markkinoinnin kokonaisuuksiin, joihin on helppo tarttua ja käy myös läpi konkretiaa esimerkkien kautta. Keskustelua luotsaa Sanoma Markkinointi Roudan Sales Group Manager Tomi Jäppinen.2. webinaari, Torstaina 24.3. klo 9-10

Kuinka syvälle dataan uskallat sukeltaa?

Digimainonnan mahdollisuudet ovat jatkuvasti muutoksessa. Mikä on milloinkin teknisesti mahdollista tai lainsäädännön näkökulmasta sallittavaa. Entä kuinka jo olemassa olevaa dataa kannattaa hyödyntää ja vieläpä oikein?

Tässä webinaarijaksossa syvennytään Sanoman Business Manager - Data Veli-Matti ”Vellu” Nurmelan kanssa oman datan hyödyntämiseen vastauksena muuttuvaan toimintaympäristöön. Miten kohdentaa viestejä tulevaisuudessa ja miten ymmärtää omia asiakkaitaan paremmin? Keskustelua luotsaa jälleen Tomi Jäppinen.3. webinaari, Torstaina 7.4. klo 9-10

Digimarkkinoinnin valtakausi

Pandemia-aika opetti suomalaiset asioimaan, viihtymään ja kuluttamaan enemmän sekä aikaa että rahaa verkossa. Kaikki merkit indikoivat, että muutos on pysyvä ja voimistuva: yhä useamman tuotteen ja palvelun ostopolku alkaa digitaalisesti ja yhä suurempi osa päivästämme kuluu niin sanotusti online. Kuulostaako tutulta?

Tänä päivänä menestyäkseen markkinoijan on kriittistä ymmärtää digitaalisen markkinoinnin rooli ja mahdollisuudet. Sanoman Head of Digital & Data Sales Janne Nurmisto avaa digitaalisen markkinoinnin keinovalikoimaa ja sen mahdollisuuksia. Myös viimeisessä jaksossa keskustelua luotsaa Tomi Jäppinen.
 


Puhujat

sini-tuikka.jpg

Sini Tuikka
Performance Marketing Manager

Sinin uintitekniikoiden repertuaariin kuuluu digimarkkinoinnin lisäksi sisältömarkkinointi, markkinoinnin teknologiat sekä myynnin ja markkinoinnin yhteistyö.

Sanoma B2B:ssä performance-markkinoinnista vastaava Sini on nykyisessä työssään keskittynyt edellä mainittujen lisäksi account-based marketing -filosofian mukaiseen markkinointiin.

vellu-nurmela.jpg

Veli-Matti "Vellu" Nurmela
Business Manager - Data

Vellulla on 10 vuoden kokemus median alalta. Puolet ajasta on kulunut datan kaupallisen kehittämisen ja kaupallistamisen parissa ja toinen puolisko perinteisempään mediamyyntiin perehtyen.

Nykyään Vellu toimii näiden kahden alan välimaastossa, tuoden myynnille apua teknisempiin projekteihin sekä auttamalla tuotekehitystä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja kipukohtia.

janne-nurmisto.jpg

Janne Nurmisto
Head of Digital & Data Sales

Janne on pitkän linjan myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, jonka ura on rakentunut asiakkaiden erilaisten markkinointiprosessien ymmärryksestä sekä liiketoiminnan kehityksestä erityisesti digitaalisista kanavissa.

Janne vastaa nykyään Sanoman digi- ja datatuotteiden myynnistä ja on tätä ennen työskennellyt sekä kansainvälisissä, että kotimaisissa media- ja digitoimistoissa.

tomi-jappinen.jpg

Tomi Jäppinen
Sales Group Manager

Tomi on mainonnan moniosaaja televisiosta printtiin ja digistä radioon. Vahvin osaaminen on digissä ja sen mahdollisuuksissa. Kun kyse on mainonnan mittaamisesta ja sivustoanalytiikasta, Tomi on oikea henkilö sparrailuun!

Tomin vetovastuulla on Sanoma Markkinointi Roudan yksi myyntiryhmistä.

Työkaluja digimarkkinoinnin mittaamiseen

Digikampanjan tavoitelaskuri

Tutustu tavoitelaskuriin, jolla lasket mediakohtaiset sekä koko kampanjan tavoitteet samassa näkymässä ja huomaat miten eri muuttujat vaikuttavat toisiinsa. Saatavana myös osana markkinoinnin työkalupakkia.

Lataa tavoitelaskuri

Digikampanjoiden tulos- ja seurantalaskuri

Seuraa kampanjoidesi tuloksia! Laskurilla voit tarkastella kampanjoiden suorituskykyä medioittain. Saatavana myös osana markkinoinnin työkalupakkia.

Lataa seurantalaskuri