Digikampanjan tavoitelaskuri

Lataa tästä

tyokalupakki-tavoitelaskuri.png

Mainonnan tavoitteet kannattaa laskea auki! Tutustu tavoitelaskuriin, jolla lasket mediakohtaiset sekä koko kampanjan tavoitteet samassa näkymässä ja huomaat miten eri muuttujat vaikuttavat toisiinsa.

Kun sekä markkinoinnin tavoitteet että toimenpiteet pohjautuvat dataan ja mittarit ovat kunnossa, on pitkän aikavälin onnistumisia helpompi seurata ja todentaa.

Digikampanjan tavoitelaskurin tarkoituksena on laskea tavoitteet tuleville kampanjoillesi.

Mainontaa voidaan kehittää vain tulosten pohjalta. Ja jotta saadaan tuloksia, täytyy olla tavoitteita, sillä ilman tavoitteita ei kannata markkinoida.

Tavoitteiden laskeminen ja tavoitteiden vertaaminen toteutuneisiin tuloksiin auttavat kehittämään mainonnan sisältöä ja toimivuutta, minkä vuoksi kannattaa ehdottomasti seurata lukuja ja napata tästä Digikampanjan tavoitelaskuri käyttöösi.

Aloita laskurin käyttö täyttämällä lomake

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tietosuojaseloste.
tavoitelaskuri-mockup.png

Digikampanjan tavoitelaskurilla

  • Lopetat arvailun ja perustat markkinoinnin tavoitteet dataan.

  • Rakennat järkevät tavoitteet, seuraat kampanjoiden suoriutumista ja sitä kautta pystyt kehittämään toimenpiteitä läpi vuoden.

  • Hahmotat budjetin vaikutusta tavoitteiden toteutumiseen – laskuri näyttää, miten mediabudjetin muutokset vaikuttavat odotettavissa oleviin mainonnan tuloksiin.


Vinkkejä tavoitelaskurin käyttöön

Käytä toteutuneiden kampanjoiden lukuja laskeaksesi tuleville kampanjoillesi realistiset tavoitteet.

Jo yhdestä kampanjasta saadut tulokset ovat hyvä alku; dataa olisi hyvä olla kuitenkin enemmän. Tämän päivän mainonta pitkän tähtäimen huolellisesti suunniteltua jatkuvaa tekemistä, jossa kampanjan tuloksia seurataan aktiivisesti kampanjan aikana ja sen jälkeen. Jos vasta aloittelet tavoitelaskentaa, voit myös arvioida laskuriin keskimääräisiä lukuja, ja katsoa, millaisia tuloksia niillä voidaan saada aikaan.

Aloita digikampanjan tavoitelaskurin käyttö