WEBINAARISARJA

Viisi askelta onnistuneempaan markkinointiin

Enemmän irti markkinoinnista ja panostuksista, jotka siihen teet.

Virtuaalisessa, viiden jakson maksuttomassa sarjassa kerrataan markkinoinnin perusteet – keinovalikoima, tarkoitus ja tavoitteet – ja perehdytään asiakasymmärryksen ja luovuuden merkitykseen markkinoinnissa. Puolituntisissa jaksoissa pohditaan esimerkkien kautta kampanjan viemistä ideasta käytäntöön ja pysähdytään lopuksi tulosten mittaamisen ääreen.

Keskusteluiden vaihtuvat puhujat herättelevät osallistujat miettimään omaa yritystoimintaansa markkinoinnin näkökulmasta ja punnitsemaan sitä, mitä tällä hetkellä tehdään hyvin ja missä mahdollisesti olisi tilaa tehdä toisin.

Kaikki viisi jaksoa ovat katsottavissa tallenteina, hyppää mukaan!

Katso tallenteet

Tallenteet


1. jakso, Tiistaina 30.3.

Valmiina, paikoillanne, hep!

- Johdatus markkinointiviestintään

Paula HernetkoskiKaikki tekeminen, joka vie eteenpäin, on hyvästä. Vaikka suunta ei olisikaan ihan selvillä tai tähtäimessä mitään tiettyä tavoitetta, jostain on aloitettava, jos haluaa päästä vauhtiin.

Markkinoinnissa hyvä tapa aloittaa on muistutella mieleen perusteet: tavoitteet, keinot ja termit, joilla markkinoinnista puhutaan. Yhtä oikeaa tapaa markkinoida ei ole. Sanoman Paula Hernetkoski lämmittelee miettimään mikä voisi olla sinun yrityksesi tapa markkinoida.2. jakso, Tiistaina 13.4.

Harjoitus tekee mestarin

- Ajatuksia asiakasymmärryksestä

Tiina Virtanen

Jotta mitään saadaan rakennettua kestävästi, on pohjatyöt tehtävä kunnolla. Markkinoinnin peruskuntoon kuuluu ymmärrys omasta asiakaskunnasta. Sen ääreen kannattaa pysähtyä hetkeksi ja miettiä, keitä asiakkaat ovat ja mistä kanavista heidät saa kiinni. Yritysasiakkaatkin ovat ihmisiä.

Sanoma Markkinointi Roudalla tutkimustiedon hyödyntämisestä vastaava Tiina Virtanen kertoo millaisia ryhmittelyitä mediankäyttäjistä tehdään ja antaa vinkit siihen, miten kunkin ryhmän tavoittaa parhaiten. Kokeilemalla rohkeasti erilaisia kohdennuksia voi yritykselle löytyä aivan uuttakin asiakaskuntaa.3. jakso, Tiistaina 27.4.

Havuja, prkl!

-Luovilla ratkaisuilla yllättäviin lopputuloksiin

Tanja Hovi
David Sarmas

Joskus parhaat onnistumiset syntyvät sattuman tai jopa vaikeuksien kautta odottamattomien vastoinkäymisten seurauksena. Joskus se, että katsantokantaa joutuu vaihtamaan ja totuttua kaavaa rikkomaan, on hyvästä. Tutkimusten mukaan järkevimmätkin ihmiset tekevät ostopäätökset, isotkin hankinnat, usein tunteella.

Satakunnan Kansan sisältömarkkinoinnin tuottaja Tanja Hovi ja Sanoma Markkinointi Roudan graafinen suunnittelija David Sarmas keskustelevat luovuudesta, tunteisiin vaikuttamisesta, ideoista ja siitä, mistä parhaat tarinat usein syntyvät.4. jakso, Tiistaina 11.5.

Jaksaa, jaksaa!

- Ideasta käytäntöön

Elina Bono

Sopivana päivänä pää pursuaa ideoita, jotka tuntuvat lähtevän lentoon ihan itsestään, toisena päivänä niitä ei ole yhtään. Pelkkä hyvä idea ei riitä, innostus uudesta lajista ei saa kenenkään kuntoa kasvamaan, jos intoa ei käytä mihinkään. Onnistumisen ja tavoitteisiin pääsemisen ratkaisee sitkeys, jolla parhaat ideat viedään käytäntöön ja tehdään se, mitä suunniteltiin tehtävän. Lopulta ammattilaisen ja harrastelijan erottaa toisistaan vain se, että ammattilainen tekee, kun harrastelija vain puhuu tekevänsä.

Sanoman B2B-markkinoinnista vastaava Elina Bono kertoo Sanoman tavasta tehdä asioita omassa markkinoinnissaan niin, ettei se, mitä asiakkaille markkinoinnista puhutaan, jää omassa tekemisessä toteutumatta.5. jakso, Tiistaina 25.5.

Tulin, näin, voitin

- Tulokset ja mittaaminen

Heli Virola

Markkinointi ei ole kilpailu toisia markkinoijia vastaan. Se on työtä omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinointi­toimenpiteille pitää olla mittarit, joilla tapahtunut kehitys saadaan näkyväksi.

Sanoman tutkimuspäällikkö Heli Virola jakaa kokemustaan markkinoinnin mittareista ja siitä, mitä ne kertovat meille onnistumisista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.


 

Jaksojen teemat ja puhujat

30.3.

Johdatus markkinointiviestintään

Paula Hernetkoski, Sanoma
johtaja, toimistokumppanit


13.4.

Ajatuksia asiakasymmärryksestä

Tiina Virtanen, Sanoma Markkinointi Routa
tutkimusjohtaja


27.4.

Luovilla ratkaisuilla yllättäviin lopputuloksiin

Tanja Hovi, Sanoma
sisältömarkkinoinnin tuottaja

David Sarmas, Sanoma Markkinointi Routa
graafinen suunnittelija


11.5.

Ideasta käytäntöön

Elina Bono, Sanoma
markkinointipäällikkö B2B


25.5.

Tulokset ja mittaaminen

Heli Virola, Sanoma
tutkimuspäällikkö

Käytännön vinkkejä, tärppejä ja tekemisen iloa. Käytä kahvitauko hyödyksi ja teroita kärjet markkinointitekemiseesi alan parhaiden käytäntöjen kautta.